Количка

0 артикула

Категории

Вижте всички статии

Хибридни системи

Хибридни системи

Една стандартна хибридна система се състои от термопомпа и генератор на отопление (котел на природен газ, пропан-бутан, дизелово гориво, биомаса и др.). Термопомпените агрегати  използват електроенергия, за производството на топлина и студоносител, а генератора на отопление газообразно, течно гориво или дървесна  биомаса. Колкото повече енергия от източници на възобновяема енергия бъдат използвана в една хибридна система, толкова по енергийно ефективна и екологична ще е нейната работа.

Така една стандартна системата, в която работят два източника на отопление/охлаждане, на практика представлява хибридна система. Термопомпите са принципно ефективно решение за отопление на жилища, докато температурата на околния въздух не падне до около ОС. Това означава че термопомпеният агрегат  произвежда топлинна енергия, която е по-евтина от енергията генерирана например от газов котел. Когато температурите на външния въздух са много ниски, под нулата, то необходимото количество газ за отопление на сградата излиза много по-евтино от електроенергията, използвана за термопомпата. В този случай електронно управление изключва термопомпата и включва автоматично газовия котел.

Друго възможно и практично решение е предлагане на хибридна система в която са включени термопомпа и котел на дървесни пелети, като в тази система могат да бъдат използвани за отопление пелетни котли и камини, слънчеви колектори и др. Тези хибридни системи изискват по-високи инвестиционни разходи в сравнение с конвенционалните системи, но срока за възвращаемост на инвестициите е в рамките на 3-5 години или дори по-малко предвид на  потенциалните годишни икономии достигащи 30-50%.

С други думи при нормални външни температури използването на електроенергия за работата на термопомпата е по-икономически изгодно, а при ниски отрицателни  температури използването на отоплителни котли на пелети и газообразно гориво е по изгодно, като се осигурява много по-устойчиво отопление при рязко застудяване.

Приложенията на хибридните системи са разнообразни. Те могат да се монтират в еднофамилни и многофамилни къщи, апартаменти. Модерно практично решение в тези обекти е отоплението и охлаждането на различни помещения да се извършва по различен начин в зависимост от желанието на  потребителите: ниско температурни радиатори, лъчисто подово, стенно и таванно отопление или система с вентилаторни конвектори.

Аналогично хибридните системи могат да се използват за отопление и охлаждане на хотели, офиси, ресторанти, спа-центрове, складове, магазини, работилници и др. Важно е да се отбележи че хибридните  системи имат предимството да са изключително гъвкави и позволяват равномерно разпределение на отоплението и охлаждането в случай на лимитирани пространствени площи.

Изборът на конкретен тип хибридна система във всички случаи ще доведе до икономически и екологични ползи  през всички сезони и вариации на външните температури, решение, което ще осигури гарантирано оптимална енергийна ефективност и комфорт за потребителите през цялата година.

Хибридната система за отопление и охлаждане включва термопомпа с висок  COP/EER (коефициент на преобразуване/коефициент на енергийна ефективност) и правилно размерен генератор на отопление хазов или пелетен котел. Високият потенциал за икономии в годишен разрез се постига в резултат на тяхното комбинирано използване.

Една хибридна система осигурява ефективно отопление и охлаждане с много по-ниски експлоатационни разходи от конвенционалните системи за отопление и охлаждане при приблизително ефективност. В резултат на комбинирането на двата енергийни източника, хибридната система може максимално да оптимизира разходите на потребителите, чрез автоматичното превключване към по-изгодния спрямо моментните климатични условия източник.

Отоплителния и/или охлаждащия режими, а също така и използването на даден източник на енергия за различните сезони и външни температури могат да бъдат настроени, чрез управляваща интелигентна система, която автоматично да управлява и извършва мониторинг на работата на системата, за да се осигури адекватна и гъвкава работа и оптимална икономия на енергия.

В географски области с по-студен климат, особено през зимата когато външните температури на въздуха са под 20 0С, топлоизточниците на газ или дървесна биомаса  са не само най-ефикасното решение, но и без алтернатива по отношение гарантиране на необходимия топлинен комфорт. Когато температурите на въздуха се повишат и достигнат предварително зададените нива, термопомпата ще се включи и ще генерира енергия за отоплението.

В практиката много популярни са хибридните системи за отопление, които използват вода като топлоносител, като в инсталацията са включени термопомпа въздух-вода, котел на пелети или природен газ за производство на топлинна енергия и тръбна разпределителна мрежа към топлообменници и консуматори на топлинна енергия за отопление и битова гореща вода в отделните помещения.

 

Кои са основните предимства на хибридната технология за отопление и охлаждане

 • Висока производителност и гарантиран температурен комфорт;
 • Оптимално оползотворяване на топлината от околната среда чрез термопомпа въздух – вода с електронно управление инвертора;
 • Интелигентно управление на хибридната система с подходяща комуникация, като се вземат предвид цените на електроенергията, природния газ, пропан-бутан и дървесни пелети;
 • Ниски разходи за отопление и битова гореща вода в сравнение с конвенционално отопление;
 • Автоматично използване на най-евтиния източник на енергия във всеки отделен случай;
 • Високи температури на отоплителната вода, дори когато външните температури на въздуха се понижат до много ниски стойности;
 • Използване на интегрирани високоефективни помпи;
 • По-бърз монтаж и ниски експлоатационни разходи;
 • Без шум при охлаждане на помещения.

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  Все още няма коментари